Право на интелектуална собственост, на авторското право и сродните му права

  • Съдействие при регистрация на търговски марки и подаване на опозиции;
  • Изготвяне на договори и споразумения между носители и ползватели на авторското право и сродните му права;
  • Консултации и процесуално представителство във връзка със защита на авторското и сродните му права, както и на права върху интелектуална собственост;