Трудово право

  • Консултации във връзка със сключване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения;
  • Изготвяне на договори и споразумения, както и извършване на промени по същите;
  • Процесуално представителство при трудово-правни въпроси и спорове;