Начало

Адв. Станислава Вълчева е член на Софийската адвокатска колегия от началото на 2008г.. Oт края на 2016г. осъществява дейност чрез самостоятелна практика, като предоставя услуги в областта на българското гражданско право и процес. Oсновен стремеж в работата й е индивидуалният подход към клиентите и намиране на оптимално правно решение за всеки казус.

От м. януари 2019г. адв. Станислава Вълчева е в вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.