Във връзка с прехвърлянето на търговско предприятие и на дружествени дялове са утвръдени нови образци на декларации

Със заповеди на министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика са утвърдени образци на:

  • Декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон;
  • Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

Заповедите и декларациите могат да бъдат намерени на следния линк:

http://www.brra.bg/ContentManagementView.ra

По-долу ще намерите двуезични (български и английски) варианти на утвърдените образи:

Decl_16_BG_ENG

Decl_129_BG_ENG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *