За нас

Автобиография

Адв. Станислава Вълчева е родена в гр. София на 08.09.1981г.

 • 2000 – завършва средно обазование с профилирано изучаване на немски и руски език;
 • 2001 – 2006г. – висше образование – Магистър по Право – към ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
 • 2004-2006г. – стипендиант по програма между ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и правна кантора „Лега интерконсулт – Пенков, Марков и партньори“;
 • 2005-2007г. – стажант към адвокатска кантора „Дюлгерова и Пенкова“, гр. София;
 • 2008г. – член на Софийската адвокатска колегия;
 • 2008-2012г. – адвокат към адвокатска кантора „Дюлгерова и Пенкова“, гр. София;
 • 2009г. – курс за младши арбитри към Арбитражния съд към БТПП;
 • 2010г. – диплома по въведение в правото на Великобритания и на Европейския съюз по съвместна програма между Кембридж Юнивърсити и СУ „Св. Климент Охридски“;
 • 2010г. – Участие в семинар по международен търговски абитраж, огранизиран от ICC – България;
 • 2012г. – Участие в семинар в гр. Берлин по международен търговски абитраж, огранизиран от Форума на младите арбитри към Международната търговска камара;
 • 2014г. – 2016г. адвокат към Правна кантора Русков и Колеги, гр. София;
 • От м. декември 2016г. – самостоятелна практика като адвокат в областта на гражданското право и процес; адв. Вълчева предоставя услуги както на местни физически и юридически лица, така и на чуждестранни клиенти;
 • Октомври – Декември 2017г. – участие в курс по юридически немски език към Немско-Българската индустриално-търговска камара.

Езици: английски, немски и руски

Публикации: адв. Вълчева е съавтор в изданието “Финансиране на недвижими имоти и кредитни обезпечения в избрани европейски държави” на Cross Border Business Law AG/ Stefan Meyer, в частта отнасяща се до България. Повече за изданието можете да видите на:

http://www.kreditwesen.de/buecher/immobilienfinanzierung-kreditsicherheiten-ausgewaehlten-euro.html